De Oranje zender van het groene hart


 

Licentie's RWNradio


 

Licentie nummer  BUMA STEMRA   :  10488891 

                      Licentie nummer SENA                      :   SW770.14                      


  

De  muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd

RWNradio heeft toestemming voor gebruik gekregen van Buma/Stemra.
Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden.
Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen, verspreiden e.d..